• badania archeologiczne na terenach budowy autostrad, lotnisk oraz wielkoprzestrzennych założeń architektonicznych • archeologia pradziejowa • zespoły staromiejskie • zespoły nowożytne oraz post- industrialne • zamki • zespoły dworskie i pałacowe • zespoły klasztorne i kościelne • archeologiczne badania sondażowe, weryfikacyjne, rozpoznawcze i powierzchniowe • archeologiczne badania geochemiczne i geofizyczne • fotograficzna i filmowa dokumentacja badań archeologicznych • fotografia lotnicza DRON i makro • antropologia • kwerenda archiwalna i historyczna • konserwatorski nadzór archeologiczny •LEWANDOWSKI ARCHEOLOGIA OD A DO Z