2023

• Pabianice, budowa parkingu - nadzór archeologiczny, AFLOPA • Ksawerów, rozbudowa zakładów przemysłowych - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK • Kiki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Petrykozy, budowa domu - badania sondażowe, IP • Pabianice, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK • Głuchów, budowa sieci energetycznej - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Gadka Stara, budowa sieci energetycznej - wykopaliska archeologiczne, IP • Pabianice, budowa kompleksu mieszkaniowego - nadzór archeologiczny, IP • Łaskowice, budowa centrum logistycznego - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, budowa ronda drogowego - nadzór archeologiczny, IP • Skoszewy Stare, budowa domu - nadzór archeologiczny • Dobroń, rozbudowa obiektu przemysłowego - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, Nowa Tkalnia - nadzór archeologiczny, Linesa • Łódź, budowa centrum logistycznego - nadzór archeologiczny, VARITEX - REXBUD • Huta Dłutowska, rewitalizacja obiektów zabytkowych - nadzór archeologiczny, UGD • Stare Skoszewy, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, rewitalizacja i budowa obiektów mieszkalnych w kompleksie Scheiblera - nadzór archeologiczny •  

2022

• Łaskowice, budowa centrum logistycznego - badania wykopaliskowe, IP • Łaskowice, budowa centrum logistycznego - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, budowa ronda drogowego - nadzór archeologiczny, IP • Skoszewy Stare, budowa domu - nadzór archeologiczny • Dobroń, rozbudowa obiektu przemysłowego - nadzór archeologiczny, IP • Wrząca, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Kurowice, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, IP • Tuszyn, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Kudrowice, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Ksawerów, rozbudowa hal produkcyjnych - badania sondażowe, IP • Głuchów, budowa sieci gazociągowej - nadzór archeologiczny, IP • Prusinowice, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa przyłączy wod - kan - nadzór archeologiczny, IP • Zalew, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Magnusy, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Bądzyń, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, Nowa Tkalnia - nadzór archeologiczny, Linesa • Łódź, budowa centrum logistycznego - nadzór archeologiczny, VARITEX - REXBUD • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Bądzyń, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK • Brodnia Mała, budowa wiaty - nadzór archeologiczny, IP • Zdziechów Kolonia, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Bechcice, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Zdziechów, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, IP • Zduńska Wola, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, BROWAR STAROPOLSKI • Pabianice, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK • Zgierz, budowa przyłączy ciepłowniczych - nadzór archeologiczny, MEGAZEZ • Lutomiersk, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Hipolitów, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Łask, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Gałkówek Kolonia, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, UGB • Jordanów, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, UGB • Kędziorki, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, UGB • Huta Dłutowska, rewitalizacja obiektów zabytkowych - nadzór archeologiczny, UGD • Rogów, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, UGB • Stare Skoszewy, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Zalesie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Prusinowiczki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Wola Łaska, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, przebudowa amfiteatru - nadzór archeologiczny, UMP • Pabianice, rewitalizacja mauzoleum Rodziny Kindlerów - nadzór archeologiczny, AFLOPA • Zelgoszcz, budowa hali logistyczno - magazynowej - nadzór archeologiczny • Łódź, rewitalizacja i budowa obiektów mieszkalnych w kompleksie Scheiblera - nadzór archeologiczny •  

2021

• Zalesie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Huta Dłutowska, budowa domu -  archeologiczny, IP • Chorzeszów, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Wodzierady, budowa kuźni - nadzór archeologiczny, IP • Dobroń Duży, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Bełchatów, budowa centrum logistycznego - badania wykopaliskowe, IP • Pabianice, budowa osiedla mieszkaniowego - nadzór archeologiczny, IP • Brzeziny, budowa obiektów usługowo handlowych - badania wykopaliskowe, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Magnusy, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Rogów, budowa wodociągu - nadzór archeologiczny, UG • Chechło, budowa wodociągu - nadzór archeologiczny, IP • Ksawerów, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Zalew, budowa domu, nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Łaznów, budowa wodociągu - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Wodzierady, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa domu - nadzór archeologiczny • Józefów Widawski, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Anielin, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Rawa Mazowiecka, budowa centrum logistycznego - badania sondażowe, wykopaliskowe, nadzór • Gałków Mały, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa nośników reklamowych - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa domu - nadzór archeologiczny • Wrząca, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Zalew, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, rewitalizacja zabytków architektonicznych - badania wykopaliskowe, IP • Pabianice, przebudowa amfiteatru - nadzór archeologiczny, UMP • Pabianice, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Skórka, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Dobroń Duży, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Łask Ostrów, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Czechy, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Zduńska Wola, rozbudowa obiektów produkcyjnych - nadzór archeologiczny, Browar Staropolski • Pabianice, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Mąkoszyn, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Ostrów, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny • Mirosławice, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, rewitalizacja mauzoleum Rodziny Kindlerów - nadzór archeologiczny, AFLOPA • Tuszyn Las, budowa kanalizacji ściekowej - nadzór archeologiczny, IP • Wrząca, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, budowa hali logistyczno - magazynowej - nadzór archeologiczny, IP • Ostrów, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Borowiny, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Wrząca, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - nadzór archeologiczny • Pabianice, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, ADAMED PHARMA SA • Zelgoszcz, budowa hali logistyczno - magazynowej - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, rewitalizacja Elektrowni w kompleksie Scheiblera - nadzór archeologiczny, IP • Wola Łaska, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, IP •  

2020

• Pabianice, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa domu wielorodzinnego - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, budowa przyłącza ciepłowniczego - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, budowa sieci ciepłowniczej - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, budowa sieci ciepłowniczej - nadzór archeologiczny, DOMTOM • Łódź, rewitalizacja Elektrowni w kompleksie Scheiblera - badania wykopaliskowe, ECHO • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, budowa sieci ciepłowniczej - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, budowa sieci ciepłowniczej - nadzór archeologiczny, CDC • Pabianice, budowa budynku wielorodzinnego - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Sarnówek, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Piotrków Trybunalski, rewitalizacja otoczenia murów obronnych - nadzór archeologiczny, UM PT • Zgierz, rewitalizacja młyna zbożowego - nadzór archeologiczny, UMZ • Chechło Pierwsze, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, IGDP • Zduńska Wola, rozbudowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Brzeziny, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Ksawerów, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, IP, UG Ksawerów • Zalew, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Kudrowice, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Wola Drzewiecka, budowa sieci energetycznej - nadzór archeologiczny, ELEKTRO - SILVER • Rzgów, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Domaniewice, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK Sp. z o.o. • Pabianice, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Rydzyny, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Kudrowice, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK Sp. z o.o. • Pabianice, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK Sp. z o.o. • Pabianice, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK Sp. z o.o. • Pabianice, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Zduńska Wola, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Zgierz, budowa mola pływającego z altaną i platformą widokową oraz budowa mostku (kładki ozdobnej) dla pieszych i rowerzystów w konstrukcji stalowej z drewnianą nawierzchnią na stawie w Parku miejskim im.Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - nadzór archeologiczny, UM ZGIERZ • Prusinowice, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - wykopaliska archeologiczne, IP • Rzgów, budowa domu - wykopaliska archeologiczne, IP • Dobroń, budowa salonu samochodowego SKODA, badania wykopaliskowe, nadzór archeologiczny, IP • Łódź, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, rozbudowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, rewitalizacja Elektrowni w kompleksie Scheiblera - nadzór archeologiczny, ECHO • Wrząca, budowa oczyszczalni ścieków - wykopaliska archeologiczne, IP • Pabianice, rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej siłowni fabrycznej na potrzeby sali widowiskowej - nadzór archeologiczny, AFLOPA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. s.k. • Łódź, Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - nadzór archeologiczny, Miasto Łódź •

2019

• Konstantynów Łódzki, budowa sieci elektro - energetycznej - nadzór archeologiczny, IP • Ksawerów, budowa sieci elektro - energetycznej - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK • Konstantynów Łódzki, budowa przepompowni - nadzór i wykopaliska archeologiczne, IP • Pabianice, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK • Modlica, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Budzynek, rozbudowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Zgierz, rewitalizacja zabytków architektury - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK Sp. z o.o. • Kudrowice, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, rozbudowa hotelu - nadzór archeologiczny, AFLOPA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., Sp. k. • Konstantynów Łódzki, budowa wodociągu - nadzór i wykopaliska archeologiczne, IP • Wrząca, budowa domu - wykopaliska archeologiczne, IP • Łódź, Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - nadzór archeologiczny, Miasto Łódź • Pabianice, budowa obiektu handlowo usługowego - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK • Konstantynów Łódzki, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa zespołu garaży - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, IP • Łowicz, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, IP • Mrożewice, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, rewitalizacja Elektrowni w kompleksie Scheiblera - nadzór archeologiczny, IP • Łask, budowa obiektu handlowego - nadzór archeologiczny, IP • Piątkowisko, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Wrząca, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP •  Pabianice, przebudowa obiektu przemysłowego na handlowy - nadzór archeologiczny, JOKA • Pabianice, rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej siłowni fabrycznej na potrzeby sali widowiskowej - nadzór archeologiczny, AFLOPA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. s.k. • Zduńska Wola, budowa drogi powiatowej - badania wykopaliskowe, nadzór archeologiczny, WŁODAN Sp. z o.o., s.k. • Pabianice, budowa Centrum Handlowego - nadzór archeologiczny, TKALNIA Sp. z O.O. • Łódź, rewitalizacja pałacu Steinertów - nadzór archeologiczny, SKANSKA •

2018 

• Pabianice, przebudowa obiektu przemysłowego na handlowy - nadzór archeologiczny, JOKA • Kudrowice, budowa domu - wykopaliska archeologiczne, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa sieci gazociagowej - nadzór archeologiczny, PSG • Konstantynów Łódzki, budowa sieci gazociagowej - nadzór archeologiczny, PSG • Pabianice, budowa sieci gazociagowej, PSG • Łowicz, budowa sieci gazociągowej - nadzór archeologiczny, PSG • Pabianice, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa oczyszczalni ścieków - nadzór archeologiczny, IP • Skierniewice, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, PSG • Rydzyny, budowa domu - badania wykopaliskowe, IP • Rawa Mazowiecka, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, PSG • Pabianice, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, TECHNITEL SA • Konstantynów Łódzki, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, PSG • Pabianice, rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej siłowni fabrycznej na potrzeby sali widowiskowej - nadzór archeologiczny, AFLOPA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. s.k. • Pabianice, budowa instalacji nawadniającej - nadzór archeologiczny, UM Pabianic • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Zduńska Wola, budowa obiektu usługowo handlowego - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, rozbudowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, PSG • Konstantynów Łódzki, rozbudowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, PSG • Łowicz, rozbudowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny - PSG • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Rydzyny, budowa domu - wykopaliska archeologiczne, IP • Pabianice, rewitalizacja starej wozowni - nadzór archeologiczny, KAROLCZAK GROUP • Pabianice, budowa sieci kanalizacji deszczowej - nadzór archeologiczny, ZWiK • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Tuszyn, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, UG • Konstantynów Łódzki, budowa domu - wykopaliska archeologiczne, IP • Łódź, rewitalizacja pałacu Steinertów - nadzór archeologiczny, SKANSKA • Mirosławice, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, PSG Sp. z o.o. • Konstantynów Łódzki, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, PSG Sp. z o.o. • Konstantynów Łódzki, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, PSG Sp. z o.o. • Wrząca, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Rydzyny, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, budowa sieci gazociągowej - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, rozbudowa zakładu usługowego - nadzór archeologiczny, IP • Zduńska Wola, budowa drogi powiatowej - badania wykopaliskowe, nadzór archeologiczny, WŁODAN Sp. z o.o., s.k. • Łódź, budowa ulicy Nowowęglowej - badania wykopaliskowe, nadzór archeologiczny, SKANSKA SA • Kruszów, budowa fabryki pasz - nadzór archeologiczny, DIASPOLIS  Sp. z o.o., s.k. • Pabianice, budowa Centrum Handlowego - nadzór archeologiczny, TKALNIA Sp. z O.O. • Konstantynów Łódzki, budowa studni przemysłowej - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konary, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Krzesin, kopalnia kruszywa - nadzór archeologiczny, IP

2017

• Konstantynów Łódzki, rozbudowa zakładu usługowego - badania sondażowe, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Ślądkowice, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, UG KSAWERÓW • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, UG KSAWERÓW • Krzesin, woj. łódzkie, eksploatacja kruszywa - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, woj. łódzkie, wymiana instalacji wod-kan - nadzór archeologiczny, UM Łódź • Ostrów, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, EKOINŻBUD • Wola Łaska, woj. Łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, EKOINŻBUD • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, rozbudowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK Pabianice • Pabianice, woj. łódzkie, rozbudowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP

2016

• Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Szynkielew, woj. łódzkie, budowa oświetlenia ulicy - nadzór archeologiczny, UG Pabianice • Pabianice, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci energetycznej i oświetleniowej - nadzór archeologiczny, UM Pabianic • Łódź, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, UM Łódź • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, UG Ksawerów • Rydzyny, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, UGKŁ • Walew, woj. łódzkie, przebudowa drogi - nadzór archeologiczny, IP • Daszyna, woj. łódzkie, przebudowa ciągów komunikacyjnych - nadzór archeologiczny, UG Daszyna • Tuszyn, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, UG Tuszyn • Brzeziny, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK sp. z o.o. • Pabianice, woj. łódzkie, budowa wodociągu ulicznego - nadzór archeologiczny, ZWiK sp. z o.o. • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK sp. z o.o. • Kudrowice, woj. łódzkie, budowa domu - badania sondażowe, IP • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - nadzór archeologiczny, UG KSAWERÓW • Krzesin, woj. łódzkie, budowa kopalni odkrywkowej - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologicznych, ZWiK sp. z o.o. • Zgierz, woj. łódzkie, budowa centrum handlowego - nadzór, sondaże, wykopaliska archeologiczne, FUTURIUM sp. z o. o., sp.k. • Łódź, woj. łódzkie, przebudowa ulic i systemu kanalizacji - nadzór archeologiczny, SKANSKA • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP

2015

• Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór archeologiczny, ZWiK Sp. z o.o.• Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK Sp. z o.o. • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK Sp. z o.o. • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK Sp. z o.o. • Tuszyn, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY TUSZYN • Tuszyn, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY TUSZYN • Charbice Dolne, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Zduńska Wola, woj. łódzkie, budowa chodnika - nadzór/wykopaliska archeologiczne, URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA • Łódź, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci wod - kan. - nadzór archeologiczny, GMINA KSAWERÓW • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, IP • Chechło Drugie, woj. łódzkie, budowa sieci energetycznej - nadzór archeologiczny, IP • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, GMINA KSAWERÓW • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, GMINA KSAWERÓW • Tuszyn, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY TUSZYN • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej, URZĄD MIASTA ŁÓDŹ • Pabianice, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Zalew, woj. Łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, woj. łódzkie, przebudowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, URZĄD MIASTA ŁÓDŹ • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY KSAWERÓW • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY KSAWERÓW • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY KSAWERÓW • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY KSAWERÓW • Pabianice, woj. łódzkie, rozbudowa infrastruktury w Parku im. J.Słowackiego - nadzór archeologiczny, UM PABIANICE • Głuchów, woj. łódzkie, przebudowa drogi - nadzór archeologiczny, SKIERNIEWICKIE STAROSTWO POWIATOWE • Wola Łokotowa, woj. Łódzkie, budowa zbiornika wodnego - nadzór archeologiczny, IP • Gniezno, woj. wielkopolskie, budowa S5 - badania wykopaliskowe, GDDKiA • Inowrocław, woj. kujawsko - pomorskie, budowa obwodnicy Inowrocławia - badania wykopaliskowe, GDDKiA • Lutomiersk, woj. łódzkie, budowa domu - badania sondażowe, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Krzesin, woj. łódzkie, eksploatacja kruszywa - nadzór archeologiczny, IP

2014

• Szadek, woj. łódzkie, budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego - nadzór archeologiczny, CARBO • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY KSAWERÓW • Tuszyn, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, URZĄD MIEJSKI TUSZYN • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, ZWiK • Pabianice, woj. łódzkie, zabytkowych obiektów przemysłowych FABRYKA WEŁNY - nadzór archeologiczny, AFLOPA • Dobroń, woj. łódzkie, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY DOBROŃ • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa oświetlenia ulic - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY KSAWERÓW • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Chechło, woj. łódzkie, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, PSG • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY KSAWERÓW • Pabianice, woj. łódzkie, rozbudowa obiektów gospodarczych - nadzór archeologiczny, SPÓŁDZIELNIA ROBOTNICZA • Siemkowice, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY SIEMKOWICE • Łódź, woj. łódzkie, przebudowa ulic - nadzór archeologiczny, STRABAG • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY KSAWERÓW • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY KSAWERÓW • Modlica, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, IP • Tuszyn, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, IP • Dobroń, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, UMŁ • Skórka, woj. łódzkie, budowa przydomowej czyszczalni ścieków - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, PSG • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, PSG • Pabianice, woj. łódzkie, rewitalizacja Parku im. Juliusza Słowackiego, URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH • Inowrocław, woj. kujawsko - pomorskie, budowa obwodnicy Inowrocławia - ratownicze badania wykopaliskowe, GDDKiA • Mirosławice, woj. łódzkie, budowa sieci energetycznej - nadzór archeologiczny, PGED • Bychlew, woj. łódzkie, budowa sieci elektroenergetycznej - nadzór archeologiczny, IP • Piątkowisko, woj. łódzkie, budowa sieci energetycznej, PGED • Pabianice, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY KSAWERÓW • Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie - budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA • Prusinowice, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Piątkowisko, woj. łódzkie, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, PSG • Gniezno, woj. wielkopolskie - budowa S5 - badania wykopaliskowe, nadzór archeologiczny, GDDKiA • Pabianice, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, zabytkowych obiektów przemysłowych FABRYKA WEŁNY - nadzór archeologiczny, AFLOPA • Pabianice, woj. łódzkie, przebudowa parkingu - nadzór archeologiczny, JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. • Pabianice, woj. łódzkie, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, MSG • Pabianice, woj. łódzkie, wymiana gazociągu - nadzór archeologiczny, MSG • Legendzin, woj. łódzkie, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, MSG • Łódź, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, remont kamienicy - nadzór archeologiczny UM PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, IP • Zgierz, woj. łódzkie, budowa Centrum Handlowego, URZĄD MIASTA ZGIERZ, IP

2013

• Łódź, woj. łódzkie, budowa domu - badania sondażowe, nadzór, IP • Szadek, woj. łódzkie, budowa obiektu handlowego - badania ratownicze, CARBO • Pabianice, woj. łódzkie, budowa domu - badania sondażowe, IP • Łódź, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, MSG • Piątkowisko, woj. łódzkie, budowa wodociągu - nadzór archeologiczny, IP • Lutomiersk, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Zgierz, woj. łódzkie, badania sondażowe, badania wykopaliskowe, nadzór archeologiczny, UM ZGIERZ, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Ksawerów, woj. łódzkie, przebudowa hali gospodarczej - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, przebudowa parkingu - nadzór archeologiczny, JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. • Pabianice, woj. łódzkie, przebudowa sklepu - nadzór archeologiczny, JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. • Legendzin, woj. łódzkie, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, MSG • Kudrowice, woj. łódzkie, budowa sieci energetycznej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY PABIANICE • Wrząca, woj. łódzkie, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, IP • Swędów, woj. łódzkie, budowa sieci energetycznej - nadzór archeologiczny, PGED • Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, U PIOTRKÓW TRYBUNALSKI • Lesieniec, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY DŁUTÓW • Redociny, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY DŁUTÓW • Pabianice, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, LIBIDO Architekci • Lutomiersk, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Wolbórz, woj. łódzkie, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, MSG • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, MSG • Florentynów, woj. łódzkie, budowa sieci energetycznej - nadzór archeologiczny, PGED • Piątkowisko, woj. łódzkie, budowa kanalizacji sanitarnej - nadzór archeologiczny, URZĄD GMINY PABIANICE • Kochanów, woj. łódzkie, budowa zabezpieczeń zewnętrznych - nadzór archeologiczny, IP • Janisławice, woj. łódzkie, przebudowa drogi - nadzór archeologiczny, E-B • Zduńska Wola, woj. łódzkie, budowa ratusza - nadzór archeologiczny, UMiG Zduńska Wola • Mrożewice, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Brzeziny, woj. łódzkie, rejon kościoła św Anny - nadzór archeologiczny, URZĄD MIASTA I GMINY BRZEZINY • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór archeologiczny, UG KSAWERÓW • Brzeziny, woj. łódzkie, przebudowa systemu hydrotechnicznego na rzece Mrożycy, URZĄD MIASTA I GMINY BRZEZINY • Kazimierz - Puczniew, woj. łódzkie, przebudowa drogi - nadzór archeologiczny, PABIANICKIE STAROSTWO POWIATOWE • Rogów, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa sieci energetycznej - nadzór archeologiczny, PGED • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa kanalizacji deszczowej - nadzór archeologiczny, UMG KŁ • Brodnia Dolna, woj. łódzkie, budowa kopalni kruszywa - nadzór archeologiczny, WŁ • Pabianice, woj. łódzkie, rewitalizacja obiektu przemysłowego - nadzór archeologiczny, AN

2012

• Pabianice, woj. łódzkie, rewitalizacja obiektu przemysłowego - nadzór archeologiczny, AN • Pabianice, woj. łódzkie, budowa kanalizacji deszczowej - nadzór archeologiczny, UM PABIANICE • Brodnia Dolna, woj. łódzkie, budowa kopalni kruszywa - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa hali magazynowej - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa sieci wod - kan - nadzór archeologiczny, UMG KŁ • Wiączyń, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, woj. łódzkie, przebudowa ulicy - nadzór archeologiczny, UMŁ • Pabianice, woj. łódzkie, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, IP • Górka Pabianicka, woj. łódzkie, budowa sieci teleinformatycznej - nadzór archeologiczny, IP • Mrożewice, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Wrząca, woj. łódzkie, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, IP • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa wodociągu - nadzór archeologiczny, UG KSAWERÓW • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci gazociągowej - nadzór archeologiczny, IG • Pabianice, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Brzeziny, woj. łódzkie, przebudowa parkingu - nadzór archeologiczny, IP • Dobroń, woj. łódzkie, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, MSG • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, UG KSAWERÓW • Paplin, woj. łódzkie, przebudowa drogi - nadzór archeologiczny, SKIERNIEWICKIE STAROSTWO POWIATOWE • Iwonie, woj. łódzkie, budowa drogi - nadzór archeologiczny, UG ZADZIM • Łowicz, woj. łódzkie, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, MSG • Brzeziny, woj. łódzkie, rewitalizacja śródmieścia - nadzór archeologiczny, URZĄD MIASTA BRZEZINY • Pabianice, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Kruszów, woj. łódzkie, budowa sieci gazowej - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Zduńska Wola, woj. łódzkie, budowa ratusza - nadzór i wykopaliska archeologiczne, UM ZDUŃSKA WOLA • Bądzyń, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa domu - badania sondażowe, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci teleinformatycznej - nadzór archeologiczny, IP • Brzeziny, woj. łódzkie, rewitalizacja śródmieścia - nadzór archeologiczny, URZĄD MIASTA BRZEZINY • Ldzań, woj. łódzkie, budowa kopalni kruszywa - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa fabryki - nadzór archeologiczny, IP • Ksawerów, woj. łódzkie, przebudowa ulicy - nadzór archeologiczny, PABIANICKIE STAROSTWO POWIATOWE • Pabianice, woj. łódzkie, budowa obwodnicy - nadzór archeologiczny, KIRCHNER/STRABAG • Skierniewice, woj. łódzkie, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, MSG • Pabianice, woj. łódzkie, budowa biurowca - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, rewitalizacja obiektu przemysłowego - nadzór archeologiczny, AFLOPA • Waplewo, woj. warmińsko - mazurskie. Budowa S7 - wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Rączki, woj. warmińsko - mazurskie. Budowa S7 - wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Pabianice, woj. łódzkie. Budowa sieci teleinformatycznej - nadzór archeologiczny, PN • Łódź, woj. łódzkie. Budowa terminala 3 - nadzór archeologiczny. REYMONT AIRPORT LODZ

2011

• Skierniewice, woj. łódzkie, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, MSG • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci energetycznej - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa biurowca - nadzór archeologiczny, IP • Tuszynek Majoracki, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, UG TUSZYN • Kudrowice, woj. łódzkie, budowa sieci energetycznej - nadzór archeologiczny, POL-ENERGA • Bychlew, woj. łódzkie, budowa sieci energetycznej - nadzór archeologiczny, POL-ENERGA • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci teleinformatycznej - nadzór archeologiczny, POL-NET • Konstantynów Łódzki, budowa sieci wod-kan - nadzór archeologiczny, UMG, CSiR KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI • Gąbin, woj. mazowieckie, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, MSG • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, przebudowa ulicy - nadzór archeologiczny, UMG KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, - sieć wodno kanalizacyjna nadzór - archeologiczny, UMG KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa sieci telekomunikacyjnej - nadzór archeologiczny, IP• Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci teleinformatycznej - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, rozbudowa terenów rekreacyjnych - nadzór archeologiczny, SENATOR • Konstantynów Łódzki, rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, UMG KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, przebudowa jezdni - nadzór archeologiczny, UM KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, przebudowa jezdni - nadzór archeologiczny, UM KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI • Dłutów, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, UG DŁUTÓW • Dobroń, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, UG DOBROŃ • Tuszyn, woj. łódzkie, budowa sieci kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, UG TUSZYN • Ksawerów, woj. łódzkie, przebudowa drogi gminnej - nadzór archeologiczny, UG KSAWERÓW • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci telekomunikacyjnej - nadzór archeologiczny, IP • Kwiatkowice, woj. łódzkie, przebudowa drogi - nadzór archeologiczny, DROMAK • Wrząca, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, IGDP • Ldzań, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - nadzór archeologiczny, UG KSAWERÓW • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, przebudowa ulic - nadzór archeologiczny, BARTNIAK • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa drogi - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci teleinformatycznej - nadzór archeologiczny, POL-NET • Grzmiąca, woj. łódzkie, budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, budowa kanalizacji energetycznej - nadzór archeologiczny, SENATOR • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, budowa sieci energetycznej - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, rewitalizacja obiektu przemysłowego - nadzór archeologiczny, AFLOPA • Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, budowa gazociągu - nadzór archeologiczny, IG IGDP • Ksawerów, woj. łódzkie, budowa sieci energetycznej - nadzór archeologiczny, PGE Dystrybucja SA • Waplewo, woj. warmińsko - mazurskie. Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku Waplewo 8, GDDKiA • Rączki, woj. warmińsko - mazurskie. Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku Rączki 10, GDDKiA • Łódź, woj. łódzkie. Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku Łódź 423, STRABAG • Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie. Budowa obiektu telekomunikacyjnego - wykopaliska archeologiczne, POLKOMTEL SA • Pabianice, woj. łódzkie. Budowa sieci teleinformatycznej - nadzór archeologiczny, POL-NET • Pabianice, woj. łódzkie. Budowa pawilonu handlowego - nadzór archeologiczny, TERRA PROMESSA PERFECTA • Gorzew, woj. łódzkie, Budowa sieci energetycznej - nadzór archeologiczny, PGE Dystrybucja SA • Łódź, woj. łódzkie. Budowa sieci gazociągowej - nadzór archeologiczny, MSG • Łódź - Pabianice, woj. łódzkie. Budowa obwodnicy Pabianic - nadzór archeologiczny, STRABAG • Szynkielew, woj. łódzkie. Budowa obwodnicy Pabianic - wykopaliska archeologiczne, HERMANN KIRCHNER • Łódź, woj. łódzkie. Budowa terminala 3 - nadzór archeologiczny, PORT LOTNICZY ŁÓDŹ

2010

• Łódź, woj. łódzkie, budowa sieci gazociągowej - nadzór archeologiczny, MSG • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, ZWiK PABIANICE • Pabianice, woj. łódzkie, budowa sieci gazociągowej - nadzór archeologiczny, MSG • Markówka, woj. łódzkie, budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, UG DOBROŃ • Pabianice, woj. łódzkie. Budowa hali magazynowej - nadzór archeologiczny, AGROTUR • Dłutów, woj. łódzkie. Przebudowa drogi - nadzór archeologiczny, UG DŁUTÓW • Kudrowice, woj. łódzkie. Rozbudowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, UG PABIANICE • Tuszyn, woj. łódzkie. Budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, JONTEX • Pabianice, woj. łódzkie. Budowa sieci energetycznej - nadzór archeologiczny, EL-ONE • Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie. Rozbudowa zakładu - nadzór archeologiczny. PEPSICO • Pabianice, woj. łódzkie. Budowa S14 - nadzór i wykopaliska archeologiczne, HERMANN KIRCHNER - STRABAG • Komorów, woj. mazowieckie. Budowa sieci wod/kan - nadzór archeologiczny, IP • Łódź, woj. łódzkie. Budowa sieci gazociągowej - nadzór archeologiczny, IP • Dobroń, woj. łódzkie. Budowa sieci wodociągowej - nadzór archeologiczny, UG DOBROŃ • Wrząca, woj. łódzkie. Budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki - Józefów, woj. łódzkie. Budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie. Budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Piątkowisko 22, woj. łódzkie. Budowa obwodnicy Pabianic - wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Petrykozy 7, woj. łódzkie. Budowa obwodnicy Pabianic - wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Szynkielew 29, woj. łódzkie. Budowa obwodnicy Pabianic - wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Szynkielew 17, woj. łódzkie. Budowa obwodnicy Pabianic - wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Szczerki 1, woj. łódzkie. Budowa obwodnicy Pabianic - wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie. Budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Wrząca, woj. łódzkie. Budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Komorów, woj. mazowieckie. Budowa sieci wodociągowej, nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie. Budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Stanisławów Nowy, woj. łódzkie. Budowa domu - nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie. Budowa budynku biurowego - nadzór archeologiczny, ATLANT• Łódź, woj. łódzkie. Budowa stacji paliw - nadzór archeologiczny, PORT LOTNICZY ŁÓDŹ • Bechcice, woj. łódzkie. Budowa sieci gazociągowej -nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki. Budowa hali produkcyjnej - nadzór archeologiczny, STALBAU • Szynkielew 5, woj. łódzkie. Budowa obwodnicy Pabianic - wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Szynkielew 11, woj. łódzkie. Budowa obwodnicy Pabianic - wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Łódź 410, woj. łódzkie. Budowa obwodnicy Pabianic - wykopaliska archeologiczne, GDDKiA• Petrykozy 6, woj. łódzkie. Budowa obwodnicy Pabianic - wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Petrykozy 12, woj. łódzkie. Budowa obwodnicy Pabianic - wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Piątkowisko 2, woj. łódzkie. Budowa obwodnicy Pabianic - wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie. Przebudowa ulicy - nadzór archeologiczny, UMiG KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

2009

• Łódź, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, PORT LOTNICZY ŁÓDŹ • Szynkielew, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, PGE DYSTRYBUCJA ŁÓDŹ • Zalew, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, IP • Płock, woj. mazowieckie, nadzór archeologiczny, PETRO Mechanika S. A. • Świątniki, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, UG PABIANICE • Pabianice, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, UM PABIANICE • Pabianice, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, UM PABIANICE • Hermanów, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, UG PABIANICE • Piątkowisko, st. 3, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Piątkowisko, st. 2, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Petrykozy, st. 12, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Petrykozy, st. 6, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Szynkielew, st. 11, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Szynkielew, st. 5, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Łódź, st. 428, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Łódź, st. 410, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, GDDKiA • Łódź, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, PORT LOTNICZY ŁÓDŹ • Łódź, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, PGE DYSTRYBUCJA ŁÓDŹ • Ksawerów, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, PGE DYSTRYBUCJA ŁÓDŹ • Ksawerów, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, IP • Janowice, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, UG PABIANICE • Dziektarzew, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, IP • Pabianice, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, IP • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, STALBAU • Zdziechów, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, IP • Płock, woj. mazowieckie, nadzór archeologiczny, PETRO Mechanika S.A. • Wrząca, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, IP • Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, wykopaliska archeologiczne, POLKOMTEL S.A. • Pabianice, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, POL-NET • Pabianice, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, ZWiK Sp. Z o. o

2008

• Łódź, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, WŁODAN SJ • Borchówka 2, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, AHAK SJ • Pabianice, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, GAZOMONTAŻ SA • Łódź, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, IKEA • Borchówka, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, AHAK SJ • Łódź, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, PORT LOTNICZY ŁÓDŹ. • Łódź Chocianowice 425, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, IKEA • Łódź Chocianowice 357, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, IKEA • Łódź Chocianowice 358, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, IKEA

2007

• Pabianice, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, STAROSTWO POWIATOWE • Andrespol, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, TEKOM • Łódź, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, WŁODAN SJ • Borchówka 2, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, AHAK SJ • Pabianice, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, GAZOMONTAŻ SA • Pabianice, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, UM Pabianic • Dobroń Duży, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, MIKŁASZ • Łódź, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, NEURON • Komorów, woj. mazowieckie, wykopaliska archeologiczne, PARMIS • Łódź, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, IKEA • Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, wykopaliska archeologiczne, PEPSICO • Szynkielew, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, CG • Borchówka, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, AHAK SJ • Dobroń, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, MIKŁASZ • Łódź, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, PORT LOTNICZY ŁÓDŹ. • Łódź, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, DELL • Badania AZP 61-54, WKZ Łódź • Łódź, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, ESO - VOLVO • Ksawerów, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, AFLOFARM • Ksawerów, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, EMO FARM • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, TEKOM • Łódź Chocianowice 13, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, IKEA • Łódź Chocianowice 223, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, IKEA • Łódź Chocianowice 292, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, IKEA • Łódź Chocianowice 425, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, IKEA

2006

• Łódź Chocianowice 13, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, IKEA • Łódź Chocianowice 223, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, IKEA • Łódź Chocianowice 292, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, IKEA • Lutomiersk, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, AKA-ARCHEOGRAF • Grodzisk Mazowiecki woj. mazowieckie, wykopaliska archeologiczne, PEPSICO. • Łódź, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, PORT LOTNICZY ŁÓDŹ • Iłża, woj. mazowieckie, badania architektoniczno-archeologiczne, BANK SPÓŁDZIELCZY. • Badania AZP 61-53, WUOZ ŁÓDŹ • Pabianice, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, WUOZ ŁÓDŹ • Patok, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, ARCHEOGRAF – AKA

2005

• Łódź, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, nadzór archeologiczny, PORT LOTNICZY ŁÓDŹ. • Iłża, woj. mazowieckie, wykopaliska archeologiczne, BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, UMiG KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI • Emilia – Stryków II, woj. łódzkie, autostrada A2, nadzór i wykopaliska archeologiczne, HERMANN KIRCHNER • Grodzisk Mazowiecki woj. mazowieckie, wykopaliska archeologiczne, PEPSICO • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, UMiG KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI • Lutomiersk Wrząca, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, WUOZ ŁÓDŹ.

2004

• Pęczniew, Gm. Pęczniew, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, PT CENTERTEL • Lutomiersk, Gm. Lutomiersk, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, WUOZ ŁÓDŹ • Rawa Mazowiecka, Gm. Rawa Mazowiecka, woj. Łódzkie, wykopaliska archeologiczne, GDKDiA ŁÓDŹ • Ozorków, Gm. Ozorków, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, UM OZORKÓW • Badania AZP, woj. łódzkie, WUOZ ŁÓDŹ • Badania AZP, woj. łódzkie, WUOZ ŁÓDŹ • Emilia – Stryków autostrada A2, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, nadzór archeologiczny, HERMANN KIRCHNER • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, UMiG KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI. • Łódź, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, nadzór archeologiczny, PORT LOTNICZY ŁÓDŹ

2003

• Ozorków, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, UM OZORKÓW • Badania AZP 64-48, woj. łódzkie, WUOZ DSi ŁÓDŹ • Badania AZP 65-48, woj. łódzkie, WUOZ DSi ŁÓDŹ • Konstantynów Łódzki, wykopaliska ratownicze, UMiG KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI. • Gorzew, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, WUOZ ŁÓDŹ • Łódź, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, WUOZ ŁÓDŹ

2002

• Pabianice, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, ECHO INVESTMENT KIELCE. • Zadzim, Wierzchy, Poddębice, nadzór i wykopaliska archeologiczne, TP SA. • Glinno, Porczyny, Prawda, wykopaliska archeologiczne, nadzór archeologiczny, TP SA. • Gmina Burzenin, woj. łódzkie, nadzór i wykopaliska archeologiczne, TP SA. • Gmina Lutomiersk, woj. łódzkie, nadzór i wykopaliska archeologiczne, TP SA. • Świątniki, Gm. Pabianice, woj. łódzkie, nadzór i wykopaliska archeologiczne, UM ŁÓDŹ • Ozorków, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, UM OZORKÓW • Badania AZP 69-43, woj. łódzkie, WUOZ DSi ŁÓDŹ • Badania AZP 64-48, woj. łódzkie, WUOZ DSi ŁÓDŹ

2001

• Pabianice, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, GAZOWNIA ŁÓDZKA • Teodory, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, TP SA. • Koluszki, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, TP SA. • Bałdrzychów, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, BAUKU • Pabianice, woj. łódzkie, dwór renesansowy, wykopaliska archeologiczne, nadzór archeologiczny, UM PABIANICE • Szynkielew, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, UM PABIANICE • Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, UMiG KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI • Lubawa, woj. warmiński – mazurskie, zamek średniowieczny i nowożytny, wykopaliska archeologiczne, IA UŁ • Pabianice, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, UM PABIANICE • Pabianice, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, ECHO INVESTMENT KIELCE • Modły, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, NETIA • Oporów, woj. łódzkie, weryfikacyjne badania archeologiczne, UG OPORÓW • Pabianice, woj. łódzkie, UM PABIANICE

2000

•  Lubawa, woj. warmiński – mazurskie, wykopaliska archeologiczne, IAUŁ •  Dobroń, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, TP SA •  Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, TP SA •  Chechło, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, UG DOBROŃ •  Skierniewice, woj. łódzkie, nadzór archeologiczny, NETIA

1999

•  Szydłów, woj. świętokrzyskie, zamek kazimierzowski (1350-60), wykopaliska archeologiczne, IAUŁ •  Lubawa, woj. kujawsko – pomorskie, wykopaliska archeologiczne, IAUŁ •  Witów, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, IAUŁ •  Bieruń Stary, woj, śląskie, wykopaliska archeologiczne, Fundacja UŁ

1998

•  Czeladź, woj. śląskie, wykopaliska archeologiczne, IAUŁ •  Ołobok, woj. wielkopolskie, wykopaliska archeologiczne, IAUŁ •  Lubawa, woj. warmińsko – mazurskie, wykopaliska archeologiczne, IAUŁ •  Wandynowo, woj. kujawsko – pomorskie, wykopaliska archeologiczne, IAUŁ •  Bytom, woj, śląskie, nadzór i wykopaliska archeologiczne, UM BYTOM •  Chroberz, woj. świętokrzyskie, wykopaliska archeologiczne, IAUŁ

1997

• Gąbinek, woj. kujawsko - pomorskie , wykopaliska archeologiczne, EuroPolGaz • Sadłowo, woj. kujawsko – pomorskie, wykopaliska archeologiczne, IAUŁ • Ołobok, woj. wielkopolskie, wykopaliska archeologiczne, IAUŁ • Janiszewo, woj. kujawsko – pomorskie, wykopaliska archeologiczne, IAUŁ • Warta, woj. łódzkie, wykopaliska archeologiczne, IAUŁ • Czeladź, woj. śląskie, wykopaliska archeologiczne, IAUŁ

 

LEWANDOWSKI ARCHEOLOGIA OD A DO Z