top of page

Publikacje

M. Lewandowski, 2011, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku II w Rączkach, woj. warmińsko-mazurskie, Informator Archeologiczny, Badania 2011• M. Lewandowski, 2011, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku II w Waplewie, woj. warmińsko-mazurskie, Informator Archeologiczny, Badania 2011• M. Lewandowski, 2011, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 423 w Łodzi, Informator Archeologiczny, Badania 2011• M. Lewandowski, 2011, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku XII w m. Grodzisk Mazowiecki, gm. Grodzisk Mazowiecki, Informator Archeologiczny, Badania 2011• M. Lewandowski, 2011, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 17 w m. Szynkielew, gm. Pabianice, Informator Archeologiczny. Badania 2011• M. Lewandowski, 2010, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 22 w m. Piątkowisko, gm. Pabianice, Informator Archeologiczny. Badania 2010• M. Lewandowski, 2010, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 5 w m. Szynkielew, gm. Pabianice, Informator Archeologiczny. Badania 2010 • M. Lewandowski, 2010, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 410 w m. Łódź, gm. Łódź, Informator Archeologiczny. Badania 2010 • M. Lewandowski, 2010, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 5 w m. Szynkielew, gm. Pabianice, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2010, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 11 w m. Szynkielew, gm. Pabianice, Informator Archeologiczny. Badania 2010 • M. Lewandowski, 2010, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 17 w m. Szynkielew, gm. Pabianice, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2010, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 29 w m. Szynkielew, gm. Pabianice, Informator Archeologiczny. Badania 2010 • M. Lewandowski, 2010, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 6 w m. Petrykozy, gm. Pabianice, Informator Archeologiczny. Badania 2010 • M. Lewandowski, 2010, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 7 w m. Petrykozy, gm. Pabianice, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2010, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 12 w m. Petrykozy, gm. Pabianice, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2010, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 2 w m. Piątkowisko, gm. Pabianice, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2010, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 1 w m. Szczerki, gm. Pabianice, Badania wykopaliskowe na stanowisku 410 w m. Łódź, gm. Łódź, Informator Archeologiczny. Badania 2009 • M. Lewandowski, 2009, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku XII w m. Grodzisk Mazowiecki, gm. Grodzisk Mazowiecki, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2008, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku XII w m. Grodzisk Mazowiecki, gm. Grodzisk Mazowiecki, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, A. Urbaniak, A. Strobin, P. Zawilski, 2008, Obiekt kultury przeworskiej o charakterze produkcyjnym odkryty na stanowisku XII w Grodzisku Mazowieckim, pow. loco. ŁSA, T. X/2006-2007, s. 71-92 • M. Lewandowski, D. Zawilska, P. Zawilski, 2008, Pradziejowe dziedzictwo kulturowe Łodzi - Katalog stanowisk z obszaru ,  miasta, część V. Łódź Grzywienna, stan. 323 (AZP 67-50/74). ŁSA, T. X/2006-2007, s.121 - 185 • M. Lewandowski, 2008, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 425 w m. Łódź Chocianowice, gm. Łódź, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2008, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 357 w m. Łódź Chocianowice, gm. Łódź, Informator Archeologiczny. Badania 2008 • M. Lewandowski, 2008, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 1 w m. Łowicz, gm. Łowicz, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2008, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 358 w m. Łódź Chocianowice, gm. Łódź, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2007, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 13 w m. Łódź Chocianowice, gm. Łódź, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2007, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku XII w m. Grodzisk Mazowiecki, gm. Grodzisk Mazowiecki, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2007, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 1 w m. Dobroń, gm. Dobroń, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2007, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 1 w m. Komorów, gm. Michałowice, Informator Archeologiczny. Badania 2007 • M. Lewandowski, 2007, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 223 w m. Łódź Chocianowice, gm. Łódź, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2007, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 292 w m. Łódź Chocianowice, gm. Łódź, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2007, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 425 w m. Łódź Chocianowice, gm. Łódź, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2006, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 13 w m. Łódź Chocianowice, gm. Łódź, Informator Archeologiczny. Badania 2006 • M. Lewandowski, 2006, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 223 w m. Łódź Chocianowice, gm. Łódź, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2006, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku XII w m. Grodzisk Mazowiecki, gm. Grodzisk Mazowiecki, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2006, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 292 w m. Łódź Chocianowice, gm. Łódź, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2005, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku XII w m. Grodzisk Mazowiecki, gm. Grodzisk Mazowiecki, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2005. Badania wykopaliskowe na stanowisku 7, A2/G w m. Swędów, gm. Stryków, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2005, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 1 w m. Wrząca Parcele, gm. Lutomiersk, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2005. Badania archeologiczne na stanowisku 1, A2/H, w m. Ciosny Folwark, gm. Zgierz, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, P. Zawilski, 2004-2005, Pradziejowe dziedzictwo kulturowe Łodzi. Katalog stanowisk z obszaru miasta cz. IV. Łódź Ruda Pabianicka, stan. 15 (AZP 67-50/49). Badania ratownicze przeprowadzone w lipcu 2003 r., ŁSA, T. IX, s. 55-60 • M. Lewandowski, P. Zawilski, 2004-2005, Badania ratownicze przeprowadzone w 2003 r. na wielokulturowym stanowisku Gorzew 4, Gm. Pabianice (AZP 67-50/4), ŁSA t. IX, s. 41-54 • M. Lewandowski, 2004, Badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 3, A2/67 w m. Emilia, Gm. Zgierz, Informator Archeologiczny  • M. Lewandowski, 2004, Badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 5, A2/74 w m. Ciosny, Gm. Zgierz, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2004. Badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 3, A2/A w m. Szczawin Duży, Gm. Zgierz, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2004, Badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 4, A2/B w m. Szczawin, Gm. Zgierz, Informator Archeologiczny. Badania 2006 • M. Lewandowski, 2004, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 1 w m. Wrząca Parcele, gm. Lutomiersk, Informator Archeologiczny. Badania 2004 • M. Lewandowski, 2004, Badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 5, A2/C w m. Szczawin, Gm. Zgierz, A2/F w m. Szczawin Kościelny, gm. Zgierz, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, 2004, Badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 6, A2/D w m. Szczawin, gm. Zgierz, Informator Archeologiczny. Badania 2004 • M. Lewandowski, 2004, Badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 6, A2/E w m. Ciosny Folwark, Gm. Zgierz, Informator Archeologiczny,  • M. Lewandowski, 2004, Badania archeologiczne przeprowadzone na stanowisku 7, A2F, w m. Szczawin Kościelny, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, P. Zawilski, 2003, Obiekt 63 z wielokulturowego stanowiska osadniczego Gorzew 4, gm. Pabianice, ŁSA, T. VIII, s. 115 – 130 • M. Lewandowski, S. Ruta, 2002, Dwór renesansowy kanoników kapituły krakowskiej w Pabianicach w świetle ratowniczych badań archeologicznych • M. Lewandowski, P. Zawilski, 2002, Ratownicze badania archeologiczne na trasie budowy rurociągu sanitarnego w Konstantynowie Łódzkim, Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, P. Zawilski, 2002, Ratownicze badania archeologiczne na trasie budowy rurociągu sanitarnego na stanowiskach Szynkielew 6(60), Szynkielew 7(61) i Szynkielew 8(62), Informator Archeologiczny • M. Lewandowski, P. Zawilski, 2002, Pradziejowe dziedzictwo kulturowe Łodzi. Katalog stanowisk z obszaru miasta cz. III. Łódź, ul. Uroczysko, stan. 350 oraz Łódź, ul. Mielizny, stan. 351, ŁSA, T. VIII, s. 97 - 114 • E. Dziubek, M. Lewandowski, P. Zawilski, 2002, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w obrębie ulicy Nowomiejskiej w Łodzi, ŁSA, T. VIII, s. 361 - 380 • Zamek w Lubawie, pod red. L. Kajzer, Lubawa 2001 • A. Andrzejewski, L. Kajzer, M. Lewandowski, 2001, Sprawozdanie z archeologiczno – architektonicznych badań zamku w Lubawie przeprowadzonych w 2001 roku, ŁSA t. VII, s. 309-323 • E. Dziubek, M. Lewandowski, S. Ruta, P. Zawilski, 2001, Wstępne wyniki terenowych badań archeologicznych przeprowadzonych w rejonie renesansowego dworu kanoników kapituły krakowskiej w Pabianicach woj. łódzkie, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. VII, s. 343-358. 

• A. Andrzejewski, L. Kajzer, M. Lewandowski, 2001, Klasztor w Ołoboku w badaniach archeologicznych roku 1997, AUL, FA t. 23, Łódź, s. 103-117 • A. Andrzejewski, L. Kajzer, M. Lewandowski, 2001, Sprawozdanie z archeologiczno – architektonicznych badań zamku w Lubawie przeprowadzonych w 2001 roku, ŁSA t. VII, s. 309 -324 • E. Dziubek, M. Lewandowski, S. Ruta, P. Zawilski, 2001, Prace archeologiczne przeprowadzone w roku 2001 w rejonie dworu kanoników kapituły krakowskiej w Pabianicach woj. łódzkie, ŁSA t. VII, s. 243 – 258 • A. Andrzejewski, T. Grabarczyk, M. Lewandowski, 2000, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy kościele pw. Św. Stanisław Biskupa w Czeladzi, województwo katowickie, [w:] Badania archeologiczne na górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku, Katowice, s. 224-227 • Andrzejewski, T. Grabarczyk, M. Lewandowski, 2000, Badania archeologiczne w Czeladzi w woj. katowickim przeprowadzone w 1997 i 1998 roku, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. VI, s. 123-140 • A. Andrzejewski, L. Kajzer, M. Lewandowski, 1999, Sprawozdanie z badań klasztoru w Witowie koło Piotrkowa Trybunalskiego przeprowadzonych w 1999 roku, ŁSA t. V, Łódź, s. 287-296 • A. Andrzejewski, L. Kajzer, M. Lewandowski, 1999, Sprawozdanie z archeologiczno – architektonicznych badań ratowniczych przeprowadzonych w 1999 roku na zamku w Szydłowie, woj. świętokrzyskie, ŁSA t. V, Łódź, s. 275-282 • A. Andrzejewski, L. Kajzer, M. Lewandowski, 1998, Zamek w Lubawie w świetle badań archeologiczno – architektonicznych przeprowadzonych w 1998 roku, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. IV, Łódź, s. 189-203 • A. Andrzejewski, L. Kajzer, M. Lewandowski, 1998, Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych w 1998 roku w Chrobrzu, Gm. Złota Pińczowska, woj. kieleckie, na stanowisku zwanym „Zamczysko”, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. IV, Łódź, s.119-138 • A. Andrzejewski, L. Kajzer, M. Lewandowski, 1998, Zamek w Lubawie w świetle badań archeologiczno – architektonicznych przeprowadzonych w 1998 roku, ŁSA t. IV, Łódź, s. 189-203 • M. Lewandowski, [w:] Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 – 1450, 1990, red. Andrzej Nadolski, s. 530 • M. Lewandowski, 1986, Puginały średniowieczne z ziem polskich, Acta Archaeologica Lodziensia Nr 31, s. 101-119 • M. Lewandowski, 1986, L’atelier du flechier, dans la tour de Pierre Au chateau de Legnica, Fasciculi Archaeologie Historice, Fasc. I, s. 49 – 53 • M. Lewandowski [rec.], J. Szymczak, Grody w Polsce środkowej i zachodniej w okresie rozbicia dzielnicowego. Acta Universitatis Lodzienssia, ZNUŁ, F.H., T. I, Nr 70, Łódź 1980, [w:] KHKM 181, Nr 2, s. 119 • M. Lewandowski, [rec.] U. Schoknecht, Mecklenburgische Nierendolche und ande mittelalterliche Funde, Bodendenkmalpflrge in Mecklenburg 1981, s. 209 - 231, Nr 4 • M. Lewandowski, [rec.], Ulrich Schoknecht, Nierendolche in Mecklenburg (Teil II ) , "Bodendenkmalpflegi in Mecklenburg" 1982, s. 223 - 246, [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Warszawa 1984, R. XXXII, Nr 2, s. 273.
 

bottom of page